Räntesäkring

På ett lån sätts räntesatsen slutligen först den dag då lånet betalas ut. Om du i förväg vill veta precis vilken ränta som kommer sättas på lånet när det väl utbetalas kan du avtala med långivaren om räntesäkring. Detsamma gäller när ett lån du redan har ska villkorsändras.

Om du avtalar med långivaren om den räntesats som ska gälla den dag lånet betalas ut eller villkorsändras, betalar du ingen särskild avgift. Långivaren tar istället betalt genom att lägga på några tiondels procentenheter på den räntesats du kommer betala under lånets löptid. Tänk på att räntesäkringen är ett bindande avtal och du kan få betala en ersättning till långivaren om du vill ändra dig fram till dagen för utbetalning/villkorsändring.

Vissa långivare erbjuder också en garanti som gör att du får en räntesäkring med tak. Räntan kan då bara stiga med en viss procentsats fram till utbetalning/villkorsändring. Om räntan däremot går ned och är lägre den dag lånet utbetalas/villkorsändras, gäller den lägre räntan. Avgiftens storlek bestäms av lånebeloppet, garantitiden (hur långt i förväg) och räntebindningstiden.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012