Köpa och sälja fondandelar

När du placerar i en fond köper du andelar i fonden, och när du tar ut pengar ur fonden säljer du andelar i fonden. Handel i fonder sker alltid till okänd kurs.

Vid köp av fondandelar omvandlas pengar till andelar i fonden. Hur många andelar du får beror på andelskursen. Den sätts vid bryttidpunkten. Köp som sker före bryttidpunkten får den andelskurs som fastställs vid bryttidpunkten. Köp som sker efter bryttidpunkten får den kurs som fastställs vid nästa handelsdags bryttidpunkt. Samtidigt som ordern läggs ska du betala för de andelar du köpt. Däremot bokförs inte fondandelarna förrän kursen fastställts och det antal andelar du ska ha har räknats fram.

Vid försäljning av fondandelar omvandlas fondandelar till pengar. I regel är försäljningslikviden (pengarna) tillgängliga på anvisat bankkonto efter tre bankdagar, men vissa fondbolag tar betydligt längre tid på sig. Hur lång tid det tar står i fondbestämmelserna. Försäljning som sker före bryttidpunkten får den kurs som fastställs vid bryttidpunkten. Försäljning som sker efter bryttidpunkten får den kurs som fastställs vid nästa handelsdags bryttidpunkt.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012