Avgifter för fondsparande

När du sparar i en fond får du betala en förvaltningsavgift. Även andra avgifter kan förekomma. Alla avgifter ska framgå av fondbestämmelserna.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Fondbolagen tar ut en förvaltningsavgift som anges som en årlig procentuell avgift på det förvaltade kapitalet. Förvaltningsavgiften ska vanligtvis täcka kostnader för förvaltning, analysverksamhet, kundservice, administration och information till andelsägarna samt avgifter till förvaringsinstitutet.

Prissättningen är fri, men generellt kan sägas att det är dyrare med aktiefonder än med räntefonder, dyrare med aktivt förvaltade fonder än med indexfonder. Även för fonder med lika placeringsinriktning kan prisskillnaderna vara stora.

Uppgift om förvaltningsavgift ska bland annat finnas i fondens faktablad. Det finns inga lagregler om nivån på förvaltningsavgiften.
 

Fondbolaget måste redovisa sina kostnader

Fondbolaget måste också varje år informera andelsägarna hur stor del av fondens totala kostnader som hänför sig till din andel (individuell kostnadsinformation). 
När avkastning och andelskurser visas för fonder är alltid alla avgifter och kostnader bortdragna (den så kallade nettoavkastningen). När andelsvärdet för varje dag återges har 1/365 del av årsavgiften dragits ifrån.
 

Fondskatt

Den nya fondskatt som infördes den 1 januari 2012 innebär att fondspararen själv, i stället för som tidigare fonden, ska betala skatt på fondinnehavet. Skatten beräknas på värdet av dina fondandelar i början av året.

Exempel: Om du har fondandelar värda 10 000 kr så ska 0,4 % av beloppet tas upp som inkomst av kapital i deklarationen, vilket blir 40 kr. På dessa 40 kr betalar du 30 % i skatt. I detta exempel blir skatten alltså 12 kr. Det motsvarar en beskattning på 0,12 procent på fondandelarnas värde.

De ändrade skattereglerna innebär att fonden inte längre blir skattskyldig för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Enligt regeringen innebär förändringen totalt sett inte någon skattehöjning för fondspararna. Du måste själv betala in skatten, som i de flesta fall har räknats ut av fondbolaget och kommer att finnas förtryckt på deklarationsblanketten.

Skatten tas inte ut om du har dina fondandelar på ett investeringssparkonto.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar