Köpa och sälja fondandelar

När du placerar i en fond köper du andelar i fonden, och när du tar ut pengar ur fonden säljer du andelar i fonden. Handel i fonder sker alltid till okänd kurs till skillnad från aktier som handlas i realtid. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Köpa fondandelar

Vanligtvis kan du köpa fondandelar via din ordinarie bank, men ibland erbjuder banken dig bara att köpa bankens egna fonder. Vill du köpa fonder som din bank inte har i sitt fondutbud får du vända dig till någon aktör som har ett bredare utbud av fonder.

Vid köp av fondandelar omvandlas pengar till andelar i fonden. Hur många andelar du får beror på andelskursen. Kursen sätts vid bryttidpunkten. Bryttidpunkten är en viss tid på dagen då fondbolaget senast måste ha fått in köp- och säljorder för att kunna genomföra dem samma dag.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Köp som sker före bryttidpunkten får den andelskurs som fastställs vid bryttidpunkten. Köp som sker efter bryttidpunkten får den kurs som fastställs vid nästa handelsdags bryttidpunkt. Samtidigt som ordern läggs ska du betala för de andelar du köpt. Däremot bokförs inte fondandelarna förrän kursen fastställts och det antal andelar du ska ha har räknats fram.
 

Sälja fondandelar

Vid försäljning av fondandelar omvandlas fondandelar till pengar. I regel är försäljningslikviden (pengarna) tillgängliga på ditt konto efter tre bankdagar, men vissa fondbolag tar betydligt längre tid på sig. Hur lång tid det tar står i fondbestämmelserna. Försäljning som sker före bryttidpunkten får den kurs som fastställs vid bryttidpunkten. Försäljning som sker efter bryttidpunkten får den kurs som fastställs vid nästa handelsdags bryttidpunkt.

Hur snabbt en fondaffär går igenom varierar mellan olika förvaltare, normalt skickas din order iväg till fondbolaget samma dag men det förekommer att det tar ytterligare 1-2 dagar innan affären går igenom. När fondbolaget bekräftat affären registreras den på din depå. För de flesta svenska fondbolag tar detta upp till två dagar. En del svenska men framförallt utländska fondbolag kan dock ta betydligt längre tid på sig att genomföra affären.
 

Får fondbolaget lägga ner fonden?

Vid t.ex. bristande intresse för nysparande i en fond eller vid ändrade marknadsförhållanden kan det bli svårt att förvalta fondens tillgångar på ett effektivt sätt. Om fondbolaget inte längre vill förvalta fonden ska alla andelsägare informeras i god tid om att fonden ska läggas ned. De får då ta ställning till om de ska lösa in sina andelar eller byta fond. Om ett fondbolag inte längre vill förvalta en fond ska ett förvaringsinstitut ta över fonden. Om Finansinspektionen tillåter det kan förvaringsinstitutet överlåta fonden till ett annat fondbolag, som då tar över förvaltningen. Annars ska fonden upplösas genom att fondens värdepapper säljs och behållningen betalas ut till de andelsägare som har kvar andelar i fonden. Det räknas som en försäljning av fondandelar vilket medför att eventuell vinst beskattas. Om en fondandelsägare inte har anmält sitt innehav inom fem år efter det att fonden upplösts, har han förlorat sin rätt till medlen.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar