Investeringssparkonto

På ett investeringssparkonto kan du spara i aktier och fonder och andra finansiella produkter. Du betalar inte skatt vid försäljning av dina värdepapper utan i stället en årlig skatt på värdet av sparandet.

Ingen skatt vid försäljning

Den stora skillnaden mot att spara på vanligt sätt i till exempel fonder eller aktier är att du inte betalar någon skatt när du säljer fondandelar eller aktier som har gått med vinst. I stället betalar du en årlig skatt på värdet av ditt sparande.

Du behöver inte deklarera försäljningen

En annan skillnad är att du inte behöver ta upp försäljningar av värdepapper i deklarationen. Men du kan inte göra avdrag på skatten när du sålt fondandelar eller aktier med förlust om sparandet är placerat på ett investeringssparkonto.

Du betalar en schablonskatt

Skatten på ett investeringssparkonto är en så kallad schablonskatt. Den beräknas genom att lägga ihop värdet av ditt sparande vid fyra tidpunkter under året med de inbetalningar du gjort till kontot under året. En fjärdedel av summan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. På det beloppet betalar du 30 procent i skatt. Du behöver inte själv göra beräkningen, det sköter ditt sparinstitut om. Räntor och utdelningar på de tillgångar du har på kontot beskattas inte separat utan ingår i schablonskatten. Du betalar skatt även om ditt sparande minskat i värde.

Överföring från annat sparande

Du kan föra över aktier och andra finansiella produkter som du redan äger till ett investeringssparkonto. Men det räknas skattemässigt som en försäljning som du får skatta för, med 30 procent på vinsten. Har du aktier i en kapitalförsäkring så kan du inte föra över dem till ett investeringssparkonto.

Insättningsgaranti

Insättningsgarantin och investerarskyddet gäller för sparande och värdepapper som du har på ditt investeringssparkonto.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012