Fonder

En fond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. Om du sparar i en fond, innebär det att du köper andelar i den och tillsammans med de andra fondspararna blir du delägare i fonden. Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora hela eller delar av ditt kapital.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Alla fonder förvaltas av ett fondbolag, som väljer ut de värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. Om förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst marknadsindex, exempelvis OMXS30-indexet på Stockholmsbörsen.

Fondandelar kan du exempelvis köpa av ett fondbolag, en bank eller ett försäkringsbolag.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Fondbolag

Fondbolaget förvaltar fonden. Det innebär att det analyserar de marknader som ingår i fondens placeringsinriktning och köper eller säljer värdepapper för att skapa bästa möjliga avkastning. Fondbolaget ska löpande informera fondandelsägarna om utvecklingen av fonden. Fondbolaget ska också informera om vilka kostnader som belastat varje andelsägares innehav. Dessutom ska fondbolaget lämna information till Skatteverket för att fondandelsägarna ska beskattas korrekt.
 

Förvaringsinstitut

För varje fond ska det finnas ett förvaringsinstitut. Institutet kan vara en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta tar emot och förvarar fondens tillgångar och ser till att köp och försäljning av fondandelar sker enligt gällande regler. Förvaringsinstitutet ska agera oberoende av fondbolaget och enbart i spararnas intresse.

Att fondens tillgångar förvaras hos ett förvaringsinstitut är ett skydd för spararna så att fondbolaget inte använder fondens kapital på ett felaktigt sätt.
 

Konkurs

Vid en konkurs i ett fondbolag kommer fondens förmögenhet, dvs. värdet av fondandelsägarna samlade tillgångar, att finnas intakt i ett förvaringsinstitut. Den insättningsgaranti som gäller vid sparande i bank, kreditmarknadsbolag eller värdepappersbolag gäller därför inte vid fondsparande.
 

Risk och spartid

Innan du bestämmer dig för vilken fond du vill investera i bör du fundera över vilken risk du är beredd att ta och hur länge du tänker spara. Tänker du spara under flera år kan det tala för att placera i fonder med högre risk, eftersom sannolikheten för en god avkastning då ökar. Ska du däremot spara under en kortare tid och/eller inte vill riskera att pengarna sjunker i värde, bör du välja en fond med låg risk.

När fondens värde stiger eller sjunker innebär det att dina fondandelar ökar och minskar i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det belopp du investerade.
 

Avgifter

Eftersom den administration som fondbolaget utför kostar pengar tar fondbolaget ut avgifter av fondspararna. Fondbolaget måste informera om vilka kostnader som belastar varje andelsägares innehav.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar