Investeringssparkonto

På ett investeringssparkonto (ISK) kan du spara i aktier och fonder och i andra finansiella produkter. Sparandet är inte bundet, utan du kan sälja innehav när och hur ofta du vill. Du betalar inte någon skatt de gånger du säljer med vinst, men däremot en årlig skatt (schablonskatt) på värdet av ditt sparande.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Skillnaden mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt fondkonto eller ha aktier i en depå, är att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet i stället för att betala skatt de gånger du säljer tillgångar med vinst. Du kan däremot inte göra avdrag på skatten om du har sålt med förlust.

Har du sparandet på ett investeringssparkonto, behöver du därför inte heller ta upp försäljningar av värdepapper i din deklaration.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Tillgångar du kan spara i

Du kan spara i fonder och i andra finansiella instrument och du kan ha kontanter på kontot. Exempel på finansiella instrument är aktier, obligationer, aktieindexobligationer och warranter.

De finansiella instrumenten måste vara upptagna till handel på en reglerad marknad (börs) inom EU/EES eller på en motsvarande marknad utanför EES, eller på en handelsplattform.
 

Överföra från annat sparande

Du får föra över aktier och andra finansiella produkter som du redan äger till ett investeringssparkonto. Men det räknas skattemässigt som en försäljning som du får skatta för, med 30 procent på vinsten.

Du kan inte föra över tillgångar från en kapitalförsäkring till ett investeringssparkonto.
 

Insättningsgaranti och investerarskydd

Värdepapper och pengar som du har på investeringssparkontot omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.
 

Du betalar en schablonskatt

Skatten på ett investeringssparkonto är en så kallad schablonskatt. Den beräknas genom att sparinstitutet lägger ihop värdet av ditt sparande vid fyra tidpunkter under året. En fjärdedel av summan (det så kallade kapitalunderlaget) multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret plus ett tillägg på 0,75 procentenheter. Schablonintäkten ska dock vara lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget. På det framräknade beloppet, den sk. schabloninkomsten, betalar du sedan 30 procent i skatt.

För 2018 är schablonskatten 0,447 procent.

Du behöver inte själv göra beräkningen av kapitalunderlaget, det sköter ditt sparinstitut om. Tänk på att du betalar skatt även om ditt sparande har minskat i värde.
 

Avgifter

Utöver skattekostnaden tillkommer olika avgifter. Själva ISK-kontot är vanligtvis kostnadsfritt, men du får betala andra avgifter beroende på vilket sparande du väljer att ha på ditt ISK-konto.

Om du sparar i fonder tar fondbolagen ut en förvaltningsavgift. Avgiften anges som en årlig procentuell avgift på det förvaltade kapitalet.

Om du sparar i aktier eller andra värdepapper får du betala courtage vid köp och försäljning. 

Avgifterna naggar ditt sparkapital i kanten, så ta reda på vilka avgifter som gäller. 
 

Skillnader mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring

Ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring har vissa likheter, men också en hel del olikheter.

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring. Försäkringen har ofta en viss, bunden spartid. Tillgångarna i försäkringen ägs av ett försäkringsbolag, och du har en fordran på försäkringsbolaget som motsvarar tillgångarna. I och med att bolaget står som ägare kan du inte rösta på bolagsstämmor om du har aktier, och investerarskyddet gäller inte för värdepapper inom en kapitalförsäkring.

Ett investeringssparkonto är ingen försäkring utan ett konto som tillhandahålls av banker, värdepappersbolag och fondbolag. Du äger själv tillgångarna som finns på kontot. Har du aktier på ett investeringssparkonto kan du därför rösta på bolagsstämmor. Värdepapper och pengar som du har på investeringssparkontot omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.

Både kapitalförsäkring och investeringssparkonto beskattas genom så kallad schablonbeskattning, men underlaget för skatten räknas ut på lite olika sätt.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar