Accept

I avtalslagen beskrivs de grundkrav på hur ett avtal sluts mellan två parter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

anbud + accept = avtal

Detta är den enklaste formen av avtal. Någon lämnar ett anbud (offert, erbjudande) till en annan part. Vederbörande accepterar detta anbud och ett avtal har träffats.
 

Ren accept

Om kunden accepterar erbjudandet inom den utsatta tiden, utan att vilja ändra på något, kallas det en ren accept.
 

Oren accept

Det normala i ett affärsutbyte mellan parter är att kunden vill pruta på priset eller förhandla om innehållet i det lämnade erbjudandet (offerten, anbudet).

Om kunden accepterar erbjudandet men med en förändring eller ett tillägg ses det som ett avslag men förenat med ett nytt anbud. Nu är det dock kunden som är avsändare och det är det säljande företaget som ska tacka ja eller nej. 

Om det säljande företaget accepterar de förändringar som kunden föreslagit är det lämpligt att skriva om det ursprungliga erbjudandet med ändringarna och med allt annat i övrigt oförändrat. Denna offert som nu är justerad enligt kundens önskemål skickas tillbaka.

I verkligheten kan denna trafik med erbjudanden och orena accepter pågå ett tag innan ett avtal träffas. Vid större affärer brukar förhandlingar mellan parterna genomföras.
 

Fel i anbud

Tyvärr händer det ibland att det blir en felskrivning i erbjudandet (offerten). Om det säljande företaget skrivit 500 kr per styck och det skulle ha varit 5000 kr per styck så gäller inte offerten, under förutsättning att köparen borde insett att det var en felskrivning. Det är dock upp till det säljande företaget som offertlämnare att bevisa detta. 

Om det säljande företaget upptäcker ett fel efter det att offerten är skickad har företaget möjlighet att återta erbjudandet om det hinner meddela kunden senast i samband med att han får offerten. (Genom att t.ex. skicka ett fax)

Läs mer om:
Avtal

Lämna en kommentar