Absolut majoritet

Absolut majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet möjliga röster. Frånvarande med rösträtt och närvarande som avstår från att rösta räknas också in i det totala antalet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste antas av en majoritet som är större än enkel majoritet (hälften), till exempel 2/3 (66,67 %) eller 3/4 (75 %).

I fall det bara krävs en majoritet bland dem som röstar, innebär det att det räcker med en enkel majoritet.

Exempel: Elva personer skall rösta i en fråga och det finns två förslag till beslut.

  • Om 4 personer röstar på förslag A, 3 personer på förslag B, 2 personer avstår från att rösta och 2 är icke-närvarande, så har förslag A fått stöd av en enkel majoritet (majoritet bland dem som röstar).
     
  • Om däremot 6 personer röstar på förslag A föreligger absolut majoritet (majoritet bland dem som har rösträtt), oavsett om de andra 5 röstar eller avstår från att rösta eller är frånvarande.
     
  • Om 7 personer röstar på förslag A, 2 personer på förslag B, 1 person avstår från att rösta och 1 person inte är närvarande eller har ersatts föreligger kvalificerad majoritet med ⅔. Minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade (som här är 10) måste rösta på förslag A, och eftersom detta matematiskt blir 6,667 personer måste 7 personer rösta på förslag A.

Läs mer om:
Kvalificerad majoritet
Enkel majoritet
Konsensus
Votering

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar