Enkel majoritet

Enkel majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. Att det krävs enkel majoritet för att ett förslag ska gå igenom är det vanligaste vid omröstningar. Om det inte särskilt anges vilken majoritet som avses i stadgar eller liknande avser man i regel enkel majoritet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När enkel majoritet krävs, räknar man alltså bort dem som avstår från att rösta eller som är frånvarande. Om man för att fatta ett beslut måste ha majoritet av alla med rösträtt, så innebär det att det krävs en absolut majoritet.

Exempel: elva personer skall rösta i en fråga och det finns två förslag till beslut. Om fem personer röstar på förslag 1, fyra personer på förslag 2 och två personer avstår från att rösta, så har förslag 1 fått stöd av en enkel majoritet (fem röster av nio avgivna röster). För att få stöd av en absolut majoritet hade förslag 1 dock behövt stöd från minst sex personer (mer än hälften av dem som har rösträtt).
 

Läs mer om:
Absolut majoritet
Kvalificerad majoritet
Konsensus
Votering

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar