Votering

Votering, formell omröstning i en styrelse eller en beslutande församling för att avgöra ett ärende. Voteringen utförs genom att ordföranden lägger fram två förslag. Varje röstberättigad avger sedan sin röst i tur och ordning för det ena eller det andra förslaget eller avstår.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Normalt brukar ordföranden först höra ledamöterna genom acklamation. Han gör därvid en uppskattning av hur många som har tyckt det ena och det andra och tillkännager detta muntligen. Den ledamot som då önskar votering, för att han anser att ordföranden har uppfattat fel eller för att han av annan anledning vill få röstsiffror inskrivna i protokollet, begär då votering genom att ropa detta innan ordföranden har slagit ordförandeklubban i bordet. Ordföranden bekräftar att han har hört begäran genom att säga ”Votering är begärd och skall verkställas” och avstår från klubbslaget.

Vid varje votering röstar man endast om två förslag. Om det finns fler än två förslag utses ett till huvudförslag (huvudproposition; i regel det som enligt ordföranden segrat vid acklamationsröstningen, alternativt det som utgör huvudförslag genom att det är styrelsen eller ordföranden själv som har framlagt det) och ett av de andra förslagen utses till motförslag (kontraproposition). Vid behov sker detta i flera steg där två olika förslag ställs mot varandra tills det bara finns ett motförslag till huvudförslaget, kontrapropositionsvotering.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Sluten votering används ofta vid personval. Vid sluten votering lämnas rösterna till exempel på hopvikta lappar så att det inte framgår hur var och en röstar.

Votering kallas i kommunallagen och förvaltningslagen för omröstning.

Läs mer om:
Absolut majoritet
Kvalificerad majoritet
Enkel majoritet
Konsensus

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar