Affektionsvärde

Affektionsvärde är ett värde på en produkt/föremål som har personliga och känslomässiga orsaker och är subjektivt värderat utan någon ekonomisk aspekt i värderingen. För en viss person kan ett föremål vara kopplat till ett minne och har för den personen ett högt affektionsvärde även om föremålet i sig inte har något eller väldigt litet ekonomiskt värde.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Statusvärde är på samma sätt ett subjektivt upplevt värde och har inget med det faktiska värdet på föremålet att göra.

Bruksvärde, däremot, är ett ekonomiskt begrepp för det värde hos en vara, som betingas av hur varan uppfyller behoven för en konsument.

Samlarvärde är också ett ekonomiskt begrepp och här styrs värdet på föremålet av hur eftertraktat det är på en samlarmarknad, föremålets skick mm.

Lämna en kommentar