Agglomeration

Agglomeration kallas det när likartade eller relaterade ekonomiska verksamheter förläggs i mer eller mindre omedelbar geografisk närhet till varandra. Ett typiskt exempel på en agglomeration är en företagspark, där företag ofta delar på resurser och lokaler.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Sveriges största företagspark heter IDEON science park och ligger utanför Lund.
Ideon Science Park i Lund är Sveriges första forskningsby och hyser idag ca 290 företag inom framför allt IT, cleantech och life science (läkemedel, medicinteknik, bioteknik och hälsovård).

Ideon ligger i norra Lund i omedelbar anslutning till Lunds tekniska högskola och Ekonomihögskolan.

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar