Agent (handelsagent)

En agent inom företagsekonomi är ett företag som har rätten att sälja varor åt ett annat företag. Agenten erhåller sin rätt genom ett avtal med företaget (huvudmannen) som bland annat reglerar marknadens och provisionens storlek. Har agenten ensamrätt på marknaden kallas denne generalagent. Avtalstiden är ofta flera år. Agenten tar inga ekonomiska risker då denne normalt inte för ett eget lager. Priser, kundförhandlingsvillkor och leveransvillkor fastställs av huvudmannen. Huvudmannen ansvarar för kundleveransen. Hos vissa agenter ingår kundsupport och service.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Den vanligaste formen av agentur innebär att ett företag har rätt att sälja varor åt ett annat företag i det företagets namn. Ibland tar agenten bara upp beställningar och skickar dessa till huvudmannen, men ibland har agenten också rätt att ingå avtal i huvudmannens namn. Det är ganska vanligt att företag testar nya marknader genom att låta en agent bearbeta marknaden. Om det går bra, tar företaget självt över försäljningen på marknaden. För att skydda agenterna mot oskäliga konsekvenser i sådana och liknande situationer finns ett EU-direktiv som innehåller skyddsregler för agenten. Direktivets regler är lag i Sverige genom en lag som heter Lag om handelsagentur. Lagen kallas vanligen Agentlagen. Även om agentlagen innehåller många regler är det viktigt att skriva ett ordentligt avtal mellan huvudmannen och agenten. [1]

Noter

  1.  [agentavtal.se, https://agentavtal.se]

Läs mer om:
Ursprungsregler
Handelshinder
Frihandel
Frihamn
Världshandelsorganisationen WTO
General Agreement on Tariffs and Trade GATT
Generalagent

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar