Handelshinder

Handelshinder är något som försvårar handel med annat land[1].

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Handelshinder är förbjudet inom frihandelsområden, som till exempel EU. Handelshinder kan vara av olika slag.

Handelshinder kan indelas i tariffära handelshinder resp. icke tariffära handelshinder[2].

Exempel på tariffära handelshinder är tullar, skatter och andra avgifter som drabbar importerade varor.

Exempel på icke tariffära handelshinder är:

 •  Importkvoter.
   
 •  Subventioner till olika näringsgrenar inom det importerande landet. (Jmf EU:s stöd till jordbruket).
   
 •  Lagar och regler som kräver att vissa varor utformas på ett visst sätt för att de ska få säljas inom landet.
   
 •  Kampanjer som uppmanar befolkningen att handla lokalt.
   
 •  När den offentliga sektorn konsekvent, genom politiska beslut, undviker att köpa importerade varor.
   
 •  Standarder, speciella certifieringar och kontrollkrav.
   
 •  Omständlig handläggning och byråkrati vid införsel av importerad vara.
   
 •  Försvårande av företags etablering av konkurrensskäl landsöverskridande.

Noter

 1.  https://www.tem.fi/?l=sv&s=1251
 2.  Amin, M. and Haidar, J.I., 2013.”Trade Facilitation and Country Size,” Policy Research Working Paper Series 6692, The World Bank

Läs mer om:
Ursprungsregler
Frihandel
Frihamn
Världshandelsorganisationen WTO
General Agreement on Tariffs and Trade GATT
Generalagent
Agent – agentur

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar