Handelskammare

Handelskammare är en näringslivsorganisation som sammansluter alla företag, oberoende av bransch.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Handelskammare har funnits sedan 1599, när den första bildades i Marseille. Sveriges första handelskammare bildades i Stockholm 1902. Handelskammare är regionala och oberoende organisationer som verkar för ett bättre företagsklimat och för ökade handelsrelationer, infrastrukturfrågor och vissa frågor om besiktningar och handelsbruk. Handelskammare är i de flesta länder offentligrättsliga subjekt, med obligatoriskt medlemskap för företagen i handelskammarens distrikt. I USA, Storbritannien och i de nordiska länderna är dock handelskammare helt privata och har frivilligt medlemskap. I Sverige är ungefär 10 000 företag medlemmar i en handelskammare.

Den viktigaste skillnaden mellan en handelskammare och näringslivs-organisationer är rollen som oberoende tredje part vid exempelvis värderingar och utfärdandet av vissa exportintyg samt den starka regionala rollen. Andra organisationer har regionkontor, men styrs centralt. Handelskamrar är regionala och verkar för regionen. Dessutom är handelskamrar helt privata, och finansieras inte av statliga medel – därmed kan handelskamrarna vara politiskt oberoende.
 

Handelskamrar i Sverige

Handelskammaren i Jönköpings län
Handelskammaren Mittsverige
Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren Värmland
Mellansvenska Handelskammaren
Norrbottens Handelskammare
Stockholms handelskammare
Sydsvenska Industri & Handelskammaren
Västerbottens Handelskammare
Västsvenska Industri- och Handelskammaren
Östsvenska handelskammaren
 

Läs mer om:
Kreditmarknad
Näringsidkarkredit

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar