Starta handelsbolag

Vill du starta ett handelsbolag? Det kan du göra tillsammans med en eller flera andra bolagsmän (delägare).
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Så går det till att starta ett handelsbolag

 1. Bolagsmännen måste avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform
   
 2. Anmäl företaget på webben
   
 3. Skicka kompletterande uppgifter, om de saknas
   
 4. Bolagsverket registrerar företaget
   

1. Bolagsavtal

För att ett handelsbolag ska kunna starta måste bolagsmännen avtala med varandra om att gemensamt driva näringsverksamhet i bolagsform. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt. Vi rekommenderar att avtalet görs skriftligt. Då går det lättare att visa vad bolagsmännen har kommit överens om. Ett skriftligt bolagsavtal ska skrivas under av samtliga bolagsmän. Själva avtalet är inte offentligt och ska inte skickas in för registrering.

2. Anmäl företaget på webben

När du ska starta ditt företag kan du använda e-tjänsterna på verksamt.se. I samband med registreringen får ditt företagsnamn skydd i det län där företaget är registrerat. Du kan registrera företagsnamnet i flera län om du vill. Detta kallas skyddsregistrering och kostar en extra avgift per län.

3. Skicka kompletterande uppgifter

Om något saknas i din anmälan kan du behöva skicka in fler uppgifter till Bolagsverket. På verksamt.se kan du läsa och svara på meddelanden från Bolagsverket.

4. Bolagsverket registerar företaget

Bolagsverket beslutar att registrera handelsbolaget. Bland annat kontrollerar de att ingen annan har det föreslagna företagsnamnet.

När de har registrerat företaget får du ett registreringsbevis. Vid registreringen får handelsbolaget också sitt organisationsnummer. Numret används som identi-tetsnummer vid kontakter med myndigheter och andra.

I och med registreringen blir handelsbolaget en juridisk person. En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar.

När någon registreras eller avregistreras som bolagsman i ett handelsbolag skickar Bolagsverket en underrättelse om registreringen till bolagsmannen. Underrättelsen skickas i första hand till folkbokföringsadressen.
 

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket

Lämna en kommentar