Världshandelsorganisationen WTO

Världshandelsorganisationen (förkortas WTO från engelskans World Trade Organization) är en internationell organisation skapad med syfte att övervaka och liberalisera internationell handel. Organisationen är en produkt av Uruguayrundan och upprättades officiellt den 1 januari 1995,[1] genom Marrakechavtalet, och övertog och inkluderade då General Agreement on Tariffs and Trade-avtalet (GATT) från 1947.[2]
 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Verksamhet

Världshandelsorganisationen arbetar med reglering av handel mellan deltagarländerna. Detta sker genom att organisationen tillhandahåller en struktur för förhandlingar och formalisering av handelsöverenskommelser, samt processer för konfliktlösning vilka har som mål att upprätthålla medlemsländernas följsamhet till de WTO-avtal som har blivit underskrivna av representanter för medlemsregeringarna och ratificerade av deras parlament.[3][4]

De flesta av de frågor som WTO fokuserar på härrör från tidigare handelsförhandlingar, särskilt från Uruguayrundan (1986–1994). Organisationen strävar i nuläget efter att hålla fast vid de handelsförhandlingar som går under namnet Doharundan, vilka påbörjades 2001 för att öka delaktigheten från fattigare länder, vilka representerar majoriteten av världens befolkning. Förhandlingarna har dock haft problem med att få deltagarna att enas om jordbruksfrågor och framtiden för Doharundan är osäker.[5]
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Medlemmar

Den 2 mars 2013 blev Tadzjikistan WTO:s 159:e medlemsstat. [6] och 2007 representerade WTO mer än 95 procent av den totala världshandeln.[7]

Alla EU-länder är medlemmar, men låter Europeiska kommissionen föra sin talan i WTO eftersom EU:s medlemsländer har en gemensam handelspolitik.

Avtal

Organisationen har tre huvudavtal:

 • GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) som reglerar varuhandel mellan länder,
   
 • GATS (General Agreement on Trade in Services) som reglerar handel med tjänster över landgränser,
   
 • TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) som innehåller regler om bland annat upphovsrättsskydd och patent.

Utöver dessa avtal finns ett 50-tal avtal inom olika områden. Ett viktigt avtal är jordbruksavtalet AoA (Agreement on Agriculture) som behandlar tullar, subventioner och medlemsstaternas interna stöd till jordbrukssektorn. Avtalen är multilaterala och WTO:s medlemsstater förbinder sig i samband med inträde i organisationen att respektera reglerna i dessa avtal. Ett tvistlösningssystem finns etablerat för de fall där parterna inte är överens om hur avtalen ska tolkas.

År 2001 påbörjades förhandlingar om förändringar och förbättringar i Världshandelsorganisationens handelsavtal men bröt senare samman.[källa behövs] Förhandlingarna går under beteckningen ”Doha Development Agenda” (Doharundan). Tidigare förhandlingsomgångar kallas Kennedyrundan (1964–1967), Tokyorundan (1973–1979) och Uruguayrundan (1986–1994); dessa ledde till skapande av avtalen och liberaliseringar i världshandeln – särskilt i form av tullsänkningar medlemmarna emellan. Kennedyrundan handlade endast om varuhandel inom ramen för GATT. I Tokyo- respektive Uruguayrundan behandlades även tjänster och intellektuella rättigheter.

Noter

 1.  Utrikesdepartementet (2007).Avtalen i WTO. Läst 2009-04-28.
 2.  World Trade Organization. Uruguay Round Agreement : Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization. Läst 2009-04-28.
 3.  Understanding the WTO – what is the World Trade Organization?, World Trade Organization
 4.  ”World Trade Organization”. Encyclopaedia Britannica.
 5.  European Commission The Doha Round
 6.  UNDERSTANDING THE WTO: THE ORGANIZATION ”Members and Observers”. Läst 7 december 2013.
 7.  Fergusson, Ian F. (9 May 2007). ”The World Trade Organization: Background and Issues” (PDF). Congressional Research Service. sid. 2. Läst 7 december 2013.
   

Läs mer om:
Handelshinder
Frihandel
Frihamn
Världshandelsorganisationen WTO
General Agreement on Tariffs and Trade GATT
Generalagent
Agent – agentur
Ursprungsregler

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar