Aggregerad efterfrågan

Aggregerad efterfrågan (AD) är den totala efterfrågan på produkter och tjänster i ett land och mäts genom BNP.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

AD = C + I + G + (X – M)

C = Konsumtionsvaruefterfrågan
I = Investeringsefterfrågan
G = Efterfrågan på offentliga varor och tjänster
X = Exportvaruefterfrågan
M = Importefterfrågan
(X – M) = NX = Nettoexport

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Det kan uttryckas som värdet av total konsumtion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar samt export minus import. Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år får man fram landets bruttonationalprodukt.

Läs mer om:
Mikroekonomi och makroekonomi
Efterfrågan och utbud på varor och tjänster

Lämna en kommentar