Aktiverad kostnad

Aktiverad kostnad är en redovisningsterm som innebär att en kostnad tas upp i balansräkningen som en tillgång.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om exempelvis en utvecklingsavdelning har forskat fram eller utvecklat en tillgång av materiell och/eller immateriell karaktär kan de under vissa förutsättningar ta upp de kostnader som detta medfört som en tillgång i balansräkningen. Projektet kanske har lett fram till ett patent.

För att aktivera denna kostnad är kravet att de med mycket hög sannolikhet kommer att generera inkomster till företaget i framtiden.

”Aktiverat arbete för egen räkning” bokförs normalt som en anläggningstillgång i kontoklass 1 och som en intäkt i kontogrupp 38.
 

Läs mer om:
Bokföring

Lämna en kommentar