Aktivitetsplan

l ett företag kan planering beskrivas i tre nivåer. Den långsiktiga planeringen är strategisk, det som mer handlar om planering i nutid (ungefär det närmaste året) är taktisk medan en operativ plan är till för att nå ett visst marknadsmål, t.ex. lansera en ny produkt/tjänst på marknaden.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

En aktivitetsplan är en sammanfattning av de operativa åtgärder som måste till för att nå ett visst verksamhetsmål t.ex.  lansera en ny produkt/tjänst på marknaden.

Aktivitetsplanen ska ge besked om vem som ska göra vad, när det ska göras och hur (på vilket sätt) det ska göras.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

En aktivitetsplan utgår från det uppsatta målet (målen). T.ex. att företaget vill uppnå en marknadsandel på 10 procenenheter vid en lansering av en ny produkt.

Vilka aktiviteter behövs för att nå målet? Reklam – var och hur mycket? Personliga besök? Ska introduktionsrabatt ges? Lämpligt lanseringstillfälle i tid? När ska olika trycksaker finnas klara? Vad blir den totala lanseringskostnaden?Det finns mängder med frågeställningar som ska konkretiseras med beslut. Aktiviteter som ska genomföras och vem som har ansvaret för vad.

Oftast är ett flertal avdelningar i ett lite större företag delaktiga i en aktivitetsplan. Utvecklingsavdelningen kan ta fram eller modifiera produkten. Försäljnings-avdelningen gör en besöksplan och diskuterar samaktiviteter med t.ex. grossister. Externa tjänster som marknadsundersökningsföretag, reklambyrå etc kopplas in. Reklamavdelningen kanske planerar en mässaktivitet. Marknads-avdelningen samordnar och styr aktiviteterna i aktivitetsplanen så att det uppsatta målet/målen uppnås.

Genom att ge svar på några enkla frågor går det att få struktur på en aktivitets- plan:

– Vad är det som ska göras?
– Var ska det göras?
– När ska det göras?
– Hur ska det göras?
– Vem ska göra det?

Läs mer om:
Marknadsplan

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar