Arbetskraftskostnad

Arbetskraftskostnad mäts vanligen i kronor per timme. För många företag är arbetskraftskostnaden den största kostnadsposten av den totala produktions-kostnaden. I den totala arbetskraftskostnaden ingår förutom grundlön till de anställda alla de tillägg som kan tillkomma t.ex. skift- och övertidstillägg, bonusar, olika typer av prestationslön. I arbetskraftskostnaden räknas också arbetsgivaravgifter som är fastställda enligt lag samt...
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I den totala arbetskraftskostnaden ingår förutom grundlön till de anställda alla de tillägg som kan tillkomma t.ex. skift- och övertidstillägg, bonusar, olika typer av prestationslön. I arbetskraftskostnaden räknas också arbetsgivaravgifter som är fastställda enligt lag samt de kostnader som uppstått genom avtal som slutits mellan fack och arbetsgivare.

I Sverige är ungefär en tredjedel av arbetskraftskostnaden att hänföra till arbetsgivaravgifter. Internationellt sett är detta bland de högsta i världen.

Läs mer om:
Företagets personal – medarbetarna

Lämna en kommentar