Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor är en titel som utfärdas av Revisorsnämnden till person som uppfyller kraven i Revisorslag 5§:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.
  • Yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet o Det vill säga vara anställd av eller driva revisionsbyrå
  • Vara bosatt i Sverige, EES eller i Schweiz
  • Varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare enligt föräldrabalken, vara förbjuden att vara ekonomiskt eller juridiskt biträde
  • Ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet o Utbildningskravet är definierat i detalj och omfattar bland annat krav på högskoleexamen i företagsekonomi med studier i redovisning, skatterätt, statistik, associationsrätt med mera o Krav på minst fem års erfarenhet av arbete med revision.
  • Ha avlagt Högre revisorsexamen efter avklarat prov som konstrueras av Revisorsnämnden
  • Vara redbar och i övrigt lämplig

Auktorisation av revisorer meddelas av Revisorsnämnden för fem år i taget. För att inneha auktorisation måste man vara yrkesverksam som revisor. Inför varje ny femårsperiod gör revisorsnämnden en kontroll av revisorns yrkesverksamhet och redbarhet.

Auktoriserad revisor kan väljas till revisor av bolagsstämma eller föreningsstämma. Utöver Revisorslagen regleras en Auktoriserad revisors verksamhet i bland annat Aktiebolagslagen. Utöver lagar vägleds revisorn av God revisorssed och God revisionssed.

Auktoriserad revisor är en skyddad titel i likhet med Godkänd revisor. Revisor som inte är auktoriserad eller godkänd kallas lekmannarevisor. Sedan nuvarande examinationsregler införts är det vanligt att revisorer först ansöker om och erhåller titeln godkänd revisor och senare går upp för att skriva högre revisorsexamen och då erhålla titeln auktoriserad revisor.

Se även:
Revisor
Godkänd revisor
Revisorsnämnden
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar