Avgift

En avgift innebär att du betalar ett pris för en tjänst.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Avgift används både inom den privata och offentliga sektorn.

I den offentliga sektorn tas det ut både avgifter och skatter. Skillnaden mellan dessa är att en avgift är direkt kopplad till en motprestation eller nyttighet medan en skatt saknar en sådan koppling. Betalar du en renhållningsavgift får du dina sopor hämtade, sotningsavgift och du får skorstenen sotad etc.

Den skatt du betalar på din lön går däremot in till kommun, landsting och stat, för att där fördelas till att täcka kostnader för skola, vård, omsorg, vägar etc.

Den moms du betalar på alla varor och tjänster är en skatt som tillfaller staten. Tänk på att när du betalar en avgift (för t.ex. din vattenförbrukning) så är en del av den totala summan moms.

Tydligheten i det offentliga mellan skatt och avgift är inte särskilt glasklar längre. Den kommunala fastighetsavgiften betraktas nog av ganska många som en skatt. På samma sätt kan en renhållningsavgift vara konstruerad att den som inte sorterar får betala en betydligt högre avgift än vad som är motiverat av själva tjänsten. Detta i syfte att styra folks beteende. Kommuner motiverar ibland sina höga avgifter med att t.ex. vatten och avloppssystemen måste bytas ut, men där intäkterna ibland används för att stoppa i andra kommunala svarta hål som t.ex. pensionsutfästelser där pengar inte avsatts i tillräckligt stor mängd.  

Exempel på avgifter:

Fastighetsavgift
Anslutningsavgift
Arbetsgivaravgift
Egenavgift
Fast avgift
Rörlig avgift
Fakturaavgift
Förseningsavgift
Påminnelseavgift
Inkassoavgift
Uppkopplingsavgift

Läs mer om:
Skatter

Lämna en kommentar