Avstämning

Avstämning innebär att företaget kontrollerar sin bokföring. De affärs- händelser som skett under perioden kontrolleras så att de blivit korrekt redovisade i bokföringen. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Avstämningen görs för vissa tillgångs- och skuldkonton. Saldot på dessa konton kontrolleras mot andra underlag, t.ex. bankens kontoutdrag, räkning av kassan, obetalda kundfakturor. 

Genom att jämföra de bokförda uppgifterna mot verkliga värden – vad som faktiskt finns på checkräkningskontot, på plusgirot, i lagret etc., hittas fel som gjorts i konteringsarbetet. Ett vanligt fel brukar vara att det som skulle stå i debet respektive kredit har kastats om. Andra typiska fel är att man glömt bokföra olika avgifter som banker tar ut för vissa tjänster, utöver de som brukar ingå i ett serviceavtal.

Följande konton i huvudboken bör kontrolleras ofta:

Kassa, checkräkningskonto och bank
Kassan genom fysisk räkning av mynt och sedlar. Övriga mot kontoutdrag (saldobesked).

Kundfordringar och leverantörsskulder
Jämför med försäljnings- och inköpsjournaler. 

Utgående och ingående moms, momsredovisningskontot
Kontrollera att momsen stämmer med försäljnings och inköpssummor.

Arbetsgivaravgifter, personalens källskatt, löner 
Jämför med skatteavdragen den senaste perioden (månaden). Löner och andra ersättningar stäms av mot huvudbok och lönebesked.

Skattekontot, F-skatt
Kontrollera mot kontoutdraget från skattekontot.

Banklån
Stäm av mot lånebesked med ränteuppgifter och amorteringar från banken.

Läs mer om:
Bokföring
Bokföringens grunder
Bokföringens viktigaste begrepp
 

Lämna en kommentar