Avskrivning av konkurs

En konkurs kan avslutas på två sätt:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det ena sättet är när tingsrätten fastställer hur utdelningen ska ske i konkursen.

Det andra är att tingsrätten beslutar om avskrivning av konkursen och att detta beslut vunnit laga kraft (sker tre veckor efter beslutet om det inte överklagats).

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Om konkursförvaltaren i sin utredning finner att konkursboets tillgångar inte räcker till att betala konkurskostnaderna anmäler han detta till tingsrätten. Tingsrätten skall då besluta om avskrivning av konkursen. Sker detta blir det ingen utdelning till någon fordringsägare.

Innan tingsrätten fattar beslutet om att avskriva konkursen ska i normalfallet gäldenären ha beedigat bouppteckningen, d.v.s. gått ed på att det som står där är riktigt, och att konkursförvaltaren har lämnat in sin förvaltarberättelse. Har tingsrätten tidigare beslutat om bevakningsförfarande får inte konkursen avskrivas förrän efter bevakningstidens utgång.

Är det en konkurs utan bevakning måste konkursförvaltaren kontakta samtliga kända borgenärer så att de är införstådda med att han tänker lämna in en anmälan till tingsrätten att en avskrivning bör ske. I vissa fall kan en avskrivning initieras av tingsrätten, dock efter att konkursförvaltaren hörts, för att kostnaderna för konkursen ska begränsas.

Läs mer om:
konkurs

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar