BIC-kod SWIFT-adress

BIC-kod eller SWIFT-adress, ISO 9362, är en internationell standard som specificerar koder för att identifiera en viss bank, och används tillsammans med information om mottagare och bankkontonummer vid internationella penningtransaktioner.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

BIC står för Bank Identifier Code och SWIFT är en förkortning för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication vilket är en sammanslutning som tillhandahåller ett kommunikationssystem som används för att skicka meddelanden om överföringar mellan banker. Bankkontonummer som används måste ibland specificeras enligt en viss standard: International Bank Account Number (IBAN).
 

Struktur

”BIC” eller ”SWIFT” är vanligtvis en åtta-ställig kod, men den kan även vara elva tecken.

 • 4 tecken – bank (endast bokstäver)
 • 2 tecken – ISO 3166-1 alpha-2 landskod (endast bokstäver)
 • 2 tecken – ort (kan vara både bokstäver och siffror)
 • 3 tecken – bankkontor, ej obligatorisk (kan vara både bokstäver och siffror)
   

Exempel

Nordea är en nordisk bank med huvudkontor i Stockholm. BIC-koden för att skicka pengar till Nordea i Sverige är NDEASESS:

 • NDEA identifierar Nordea
 • SE är landskoden för Sverige
 • SS är koden för Stockholm

BIC-koden för Nordea i Helsingfors, Finland är exempelvis NDEAFIHH och i Köpenhamn, Danmark NDEADKKK.
 

Banker i Sverige

 • Nordea har NDEASESS
 • SEB har ESSESESS
 • SHB har HANDSESS
 • Skandiabanken har SKIASESS
 • Swedbank har SWEDSESS

Huvudsakligen används Stockholm som ort (”Site Stockholm”), men behandling av internationella betalningar finns eller har funnits på andra orter exempelvis Malmö vars kod är SM (”Site Malmö”).

Läs mer om:
IBAN,(International Bank Account Number)
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar