Boindex

Boindex är ett index som sammanställs av Swedbank och används för att mäta de svenska hushållens köpkraft för småbostadsköp. Mätningarna baseras på statistiska underlag för inkomster, bostadspriser och räntor. Resultatet ger en indikation om hushållens ekonomi samt om bostadsmarknadens prisutveckling.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

15 % av förvärvsinkomsten (före skatt) sätts i relation till lånekostnaderna för bostaden. Lånekostnaderna baseras på som de aktuella bostadspriserna och räntan för bostadslån. Om boindex överstiger 100 uppfyller hushållen normen för god köpkraft.

  • Bolåneräntan beräknas utifrån en sammanvägning av Riksbankens bolåneräntor för rörliga lån, bundna lån (1-5 år) och bundna lån på mer än 5 år.
  • För normen har en insats på 20 % och en återbetalningstid på 30 år satts.
  • Småhuspriserna baseras på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) (medianpris)
  • Förvärvsinkomster baseras på statistik från SCB (för gifta och sambeskattade)

Boindex används som en indikator för hushållen som grupp. Det används inte av låneinstitut för enskilda hushåll för att ta beslut om beviljande av bostadslån. Det bör också noteras att detta index inte tar hänsyn till fastighetsskatt eller skatteavdrag för ränteutgifter.

Läs mer om:
Privatekonomi

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar