Bolagisering

Bolagisering är den process där statliga tillgångar, såsom verk och myndigheter, omvandlas till statligt ägda bolag, för att införa bolagsstyrelser i driften av verksamheten. Bolagisering avser även en form av styrning av större bolag och den process som innebär att divisioner inom ett företag eller verksamhet görs om till ett aktiebolag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Bolagiseringsprocessen föregår ibland en partiell eller fullständig försäljning av företaget (privatisering), genom att tidigare offentliga tillgångar eller verksamheter säljs eller ges till juridiska personer. En vanlig modell för bolagisering är att statliga institutioner marknadsanpassas för att sedan bedriva sin verksamhet som aktiebolag, oberoende av ägaren. Det här sker samtidigt som staten är majoritetsägaren och de olika enheterna bedriver sin verksamhet oberoende av den nationella regeringen.[1] Det här konceptet är ett viktigt inslag i den socialistiska marknadsekonomin.

En bolagiserad verksamhet kan vara en tidigare icke-kommersiell verksamhet såsom skolor, sjukhus och universitet som omvandlas till bolag, eller som anammar de förvaltningsstrukturer, andra funktioner och beteenden som hör företagsdrift till.

Noter

  1.  https://www.worldbank.org/html/prddr/trans/n&d95/china.htm

Läs mer om:
Företagsförvärv
Franchise
Investorleasing
Affärsportfölj
Privatisering
Offentlig förvaltning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar