Företagsförvärv

Företagsförvärv kallas den aktivitet som innebär att ett företag eller affärsrörelse köps av en utomstående intressent. Det köpta företaget kallas ofta målföretag. Vanligast är att det är ett företag eller juridisk person som är köpare (eftersom detta är skattemässigt fördelaktigt) men det kan även vara en fysisk person.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Företagsförvärv kan genomföras i många olika former. Det enklaste fallet är att målföretaget är ett aktiebolag och samtliga aktier byter ägare. En annan vanlig form är att verksamheten byter ägare genom att de olika tillgångarna och skulderna i företaget övertas (ett så kallat inkråmsförvärv). Andra former av företagsförvärv eller liknande förändringar av det bestämmande inflytandet i företaget kan genomföras som nyemissioner, aktieägaravtal, licensavtal eller annat.
 

Transaktionsprocessen

Ett företagsförvärv delas in i tre distinkta faser: strategifasen, transaktionsfasen och integrationsfasen. [1] Strategifasen innebär att parterna var och en för sig förbereder företagsförvärvet genom att göra en strategisk analys och söka målföretag. När strategifasen är färdig kan parterna komma i kontakt med varandra för att utbyta information och utarbeta villkoren för förvärvet. Detta kallas transaktionsfasen. I transaktionsfasen ingå vanligtvis företagsvärdering, företagsbesiktning, strukturering och avtalsskrivning. När köpare och säljare kommit fram till ett bindande avtal och köparen tillträtt målföretaget inleds integrationsfasen. Integrationfasen innebär att köparföretagets och målföretagets organisationer samordnas så att företagsförvärvets målsättningar kan uppnås.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Typer av företagsförvärv

Företagsförvärv kan delas in på flera olika sätt:

 • Industriella företagsförvärv – I ett industriellt företagsförvärv är köparföretaget verksamt i samma eller en närliggande bransch som målföretaget. Ett industriellt företagsförvärv innebär normalt att köparföretaget vill samordna de båda företagens verksamheter och på så sätt uppnå värdeskapande samordningsfördelar.
   
 • Finansiella företagsförvärv – I ett finansiellt företagsförvärv är köparföretaget ett investmentbolag, riskkapitalbolag eller något annat finansiellt inriktad företag. Ett finansiellt företagsförvärv syftar normalt till använda målföretaget som en tidsbegränsad investering. Mervärde skapas bl.a. genom hävstångseffekter, kassaflödesinriktad bolagsstyrning och en planerad vidareförsäljning.
   
 • Horisontella företagsförvärv – De horisontella företagsförvärven är industriella förvärv där värdeskapandet sker genom att de sammanslagna företagen kan uppnå synergieffekter genom en mer omfattande verksamhet, s.k. skalfördelar. I ett horisontellt företagsförvärv är köparföretaget och målföretaget tidigare konkurrenter.
   
 • Vertikala företagsförvärv – I ett vertikalt företagsförvärv har köparföretaget och målföretaget redan före köpet har en verklig eller potentiell affärsrelation till varandra, dvs. målföretaget är kund till köparföretaget eller vice versa. I ett vertikalt företagsförvärv kan värde skapas genom att led i förädlingskedjan reduceras.

Noter

 1.  Sevenius, Robert, Företagsförvärv, upplaga 2, Studentlitteratur, 2011
   

Läs mer om:
Franchise
Investorleasing
Affärsportfölj
Bolagisering
Privatisering
Offentlig förvaltning
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar