Offentlig förvaltning

Offentlig förvaltning avser förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat verksamhet på kommunal, län/regional och statlig nivå.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Om offentlig förvaltning finns föreskrifter i 12 kap Regeringsformen.[1]

Den högsta beslutande förvaltningsmyndigheten är Regeringen.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Under regeringen lyder Justitiekanslern, JK, Riksåklagaren, RÅ, de centrala ämbetsverken och länsstyrelserna. Annan statlig förvaltningsmyndighet lyder under regeringen, om myndigheten ej enligt regeringsformen eller annan lag är myndighet under riksdagen.[2]

Förvaltningsuppgift kan anförtros åt kommun.[3]

Förvaltningsuppgift kan överlämnas till bolag, förening, samfällighet, stiftelse, registrerat trossamfund eller någon av dess organisatoriska delar eller till enskild person.[4]

Advokat som är utsedd till konkursförvaltare utövar förvaltning när han beslutar om lönegaranti.

Advokat verksam vid samma advokatbyrå som en konkursförvaltare har inte ansetts behörig att i konkursförvaltarens ställe besluta i fråga om betalning enligt lönegarantilagen enligt beslut av Svea hovrätt i mål Ö 100/93.[5]
 

Den akademiska disciplinen offentlig förvaltning

I Sverige är offentlig förvaltning benämningen på det akademiska ämne som på engelska kallas Public Administration. Offentlig förvaltning är en flervetenskaplig disciplin som kombinerar perspektiv från bland annat statsvetenskap, företagsekonomi, juridik, sociologi och nationalekonomi i studiet av den offentliga sektorns verksamhet och roll i samhället. Ämnet offentlig förvaltning/Public Administration, liksom de näraliggande och i praktiken överlappande ämnena Public Management, Public Policy, Public Governance och Public Law är vanliga utbildnings- och forskningsinriktningar bland europeiska och inte minst amerikanska lärosäten. Förvaltningsutbildningar med olika benämningar erbjuds vid flera av Sveriges universitet. Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet har varit den enda institution i landet som utfärdar kandidat-, master- och doktorsexamen i offentlig förvaltning. Nu kan man få ut kandidatexamen i offentlig förvaltning även på Örebro Universitet.

Noter

  1.  https://www.klassning.se/regeringsform_1974/R_PageExtended_6083.pdf
  2.  https://lagen.nu/1974:152#K11P6
  3.  https://lagen.nu/1974:152#K11P6S2
  4.  https://lagen.nu/1974:152#K11P6S3
  5.  https://lagen.nu/dom/rh/1993:27
     

Läs mer om:
Företagsförvärv
Bolagisering
Privatisering

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar