Obligationsrätt

Obligationsrätt är en juridisk term som åsyftar det område inom civilrätten som avser rättsförhållandet mellan två eller flera avtalsparter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Huvudregeln är att parterna har avtalsfrihet. Huvudregeln är dock i ett rättsamhälle förenad med avsevärda undantag. Som exempel kan nämnas lagstiftning till skydd för allmänt sett svaga avtalsparter såsom konsumenter i ett avtalsförhållande med näringsidkare. Detta har lagstiftaren i Sverige försökt lösa genom till exempel konsumentköplagen med ett antal tvingande bestämmelser.

En annan begränsning är inskränkningar i avtalsfriheten med underåriga.

Endast partiell avtalsfrihet råder också på arbetsrättens område.

Läs mer om:
Sakrätt
Förmögenhetsrätt

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar