Investorleasing

Investorleasing är en affärsmodell för finansiering som bygger på principen att dela på ägandet och brukandet av ett leasingobjekt. Som regel rör det sig om beloppmässigt mycket stora objekt som flygplan och datoranläggningar. Genom investorleasingmetoden tillfredsställs en ägares behov av skattemässiga avskrivningar med en brukares behov av att utnyttja leasingobjektet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Hyresmannen, till exempel flygbolaget, betalar löpande hyresbetalningar till den formelle ägaren/uthyraren. Den implicita räntan på leasingavtalet blir lägre än vad brukaren skulle fått på motsvarande lån. Denna trade off på räntan är resultatet av att den formelle ägaren gör en räntevinst på sina tidsmässigt senarelagda skattebetalningar. Ju större skillnaden är mellan den skattemässiga avskrivningstakten och nyttjandetiden av leasingobjektet desto större blir effekten parterna kan dela på.

Läs mer om:
Företagsförvärv
Franchise
Franchiseavtal, viktiga avtalspunkter
Affärsportfölj
Bolagisering
Privatisering
Offentlig förvaltning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar