Brevenkäter

De finns två metoder för att samla in marknadsdata. Den ena är att kommunicerar med de svarande, den andra är att observerar beteendet hos personer. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När det gäller den sista metoden är det enbart beteendet som kan studeras, inte kunskaper, värderingar eller åsikter. 

Brevenkäter används ofta därför att totalkostnaden för enkäten är relativt låg. Används mest till undersökningar där urvalet är stort, d.v.s. många som ska svara. Är långsam eftersom det kan ta ganska lång tid att få in tillräckligt med svar, speciellt om man måste skicka ut många påminnelser. 

Brevekätens fördelar:
Låg kostnad, ger anonymitet åt den svarande, förhållandevis enkel administration med enkätarbetet. 

Brevenkätrens nackdelar:
Lätt att få stora bortfall, d.v.s. människor struntar i att svara. Svårt att veta om det är ”rätt” person som svarat på frågorna. Frågorna måste vara enkla och självförklarande – ingen som helst flexibilitet i frågandet. Tar tid att få fram svaren och sammanställa resultatet. Ett problem är att det är de intresserade som svarar på enkäten, t ex 6 utav 10 som lämnat svar säger att de vill köpa produkten, medan hälften inte alls svarade på enkäten. Är det då 60 % som kan tänkas köpa produkten eller är det 30 % ?

Läs mer om:
Marknadsundersökning

Lämna en kommentar