Centralisering

Centralisering är en förskjutning av makt eller ansvar i höjdled och innebär en förändring i förhållandet mellan de territoriella nivåerna i den offentliga organisationen eller i ett abstrakt system. Politisk eller administrativ makt och kompetens flyttas från institutioner på låg nivå till centrala institutioner på högre nivå. I ett ansvarssystem innebär en centralisering att ett ökat ansvar förskjuts till de centrala instanserna från de perifera. Motsatsen till centralisering är decentralisering.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Den politiska makten som kan centraliseras är regleringsmakt, huvudmannaskap och finansiering. Ett exempel på centralisering av reglerings-makt är att ramlagar avskaffas och styrande lagstiftning införs.

En distinktion som är viktig att göra är mellan centralisering och koncentrering då dessa begrepp ofta blandas ihop; koncentrering syftar till att myndigheter eller verksamheter flyttar geografiskt, medan centralisering handlar om makt- eller ansvarsfördelningsmässiga flyttar.

Läs mer om:
Maktdelningsprincipen
Folksuveränitetsprincipen
Decentralisering
Byråkrati
Hierarki
Parkinsons lag

Denna artikel och bild omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar