Folksuveränitetsprincipen

Folksuveränitetsprincipen, principen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet. Denna princip sätts ibland som motpol till och ibland som komplement till maktdelningsprincipen vilket innebär att makten skall fördelas på olika maktcentra för att minska korruptionsrisken.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I de nordiska länderna har folksuveränitetsprincipen fått stort genomslag vilket bland annat visas i den svenska regeringsformens första kapitel första paragraf; All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Folksuveränitetsprincipen ger parlamentet total makt över både de verkställande och dömande myndigheterna (regeringen och domstolarna) och inte som i länder med maktdelning där dessa är fristående maktcentra utan underkastelse till parlamentet.
 

Läs mer om:
Maktdelningsprincipen
Centralisering
Decentralisering
Byråkrati
Hierarki
Parkinsons lag

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar