Parkinsons lag

Parkinsons lag är ett tänkespråk som kan formuleras på följande sätt:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

”En arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsatt för ändamålet.”

Lagen är uppkallad efter C. Northcote Parkinson (1909 –1993) i boken Parkinson’s Law and other Studies in Administration som gavs ut år 1957. Boken utgavs i svensk översättning, Parkinsons lag, av Åke Runnquist samma år.

Parkinsons bok har ett humoristiskt upplägg med smått satiriska beskrivningar av ineffektiva drag hos administrationen inom förvaltningar och företag. Författaren demonstrerar konsekvensen av sin lag och visar hur statliga institutioner ständigt ökar personalstyrkan, oberoende av vilket arbetsresultat som åstadkoms. Om sina fynd säger han: ”Det är inte botanikerns uppgift att utrota ogräs. Det är nog för honom om han kan säga hur fort det växer.”

Temat om byråkratins ohejdade växande ska Parkinson ha illustrerat redan på 1930-talet. Han lyckades då förutspå att den brittiska flottan skulle komma att få fler amiraler än man hade fartyg.

Parkinson återkom 1960 med en ny bok: The Law and the profits, eller Lagen och profiterna i svensk översättning av Nils Holmberg. Där presenterar han sin ”andra lag” som säger att ”Utgifterna stiger för att motsvara inkomsterna”. Han illustrerar sina teser med exempel på det allmännas ökande aptit på mer och mer skatteinkomster. Ytterligare en bok kom 1963: Parkinsons tredje lag och annat mer eller mindre lagligt. Baksidestexten meddelar att boken är helt ägnad åt det administrativa monstrum som det moderna storföretaget utgör.

Läs mer om:
Maktdelningsprincipen
Folksuveränitetsprincipen
Centralisering
Decentralisering
Byråkrati
Hierarki

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar