Dropshipping

Dropshipping är en affärsmodell inom distanshandel som innebär att en distributör eller tillverkare levererar varor direkt till en slutkund, på uppdrag av ett distanshandelsföretag. I Sverige innebär affärsmodellen att distanshandels-företaget agerar i egenskap av handelskommissionär istället för återförsäljare. Den främsta fördelen med dropshipping är att distanshandelsföretaget slipper kostnader för att hålla ett eget varulager.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Precis som i vanliga återförsäljarförhållanden tar distanshandelsföretaget i regel ut en marginal på tillverkarens eller distributörens pris. Ibland förekommer också provisionsbaserade avtal där tillverkaren även tar betalt av slutkunden och där kommissionärerna sedan får en provision utbetald från tillverkaren. Förfarandet med ”dropshipping” är vanligare i USA men bedöms bli vanligare i Sverige i framtiden.[1][2]

Referenser

1. Artikel i Orderstorm 1 januari 2009
2. Artikel i InternetWorld 8 mars 2011]
 

Läs mer om:
Kommissionär

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar