Dröjsmålsränta

Villkor för att kunna begära dröjsmålsränta

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

För att kunna begära dröjsmålsränta 30 dagar efter fakturadatum krävs att företaget på fakturan klart och tydligt skriver att de begär dröjsmålsränta efter förfallodagen. Exempel på sådan text kan vara:

  • Efter förfallodagen debiteras ränta enligt Räntelagen.
     
  • Efter förfallodagen debiteras ränta med
    gällande referensränta + 8 %-enheter.

Ovanstående gäller vid försäljning till konsumenter. Referensränta gäller från 2002-07-01 istället för som tidigare diskontot.

Om handel skett mellan två näringsidkare är det möjligt att ta ut dröjsmålsränta även om det inte på t.ex. fakturan framgått att dröjsmålsränta utgår vid betalning efter förfallodagen.

Räntelagen är dispositiv vilket innebär att ett avtal mellan parterna kan se helt annorlunda ut vad gäller dröjsmålsränta än det lagen föreskriver.Från när dröjsmålsränta ska betalas och vilken storlek på räntan det ska vara är upp till parterna att avtala om. 
 

Läs mer om:
Ekonomi
Ekonomistyrning
Fakturering och kassaflöde

Lämna en kommentar