Ekonomisk förening

En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i och drar nytta av. Föreningen bildas av minst tre personer eller företag (juridiska personer).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vad är en ekonomisk förening?

Bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar är särskilda former av ekonomiska föreningar.
 

Ansvar och risk

Varje medlem ska betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift. I stadgarna ska det stå hur mycket medlemmarna ska betala. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna insatsen.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Krav på ekonomisk förening

En ekonomisk förening ska främja medlemmarnas ekonomi. Föreningen ska driva en ekonomisk verksamhet. Föreningen ska ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna. Föreningen ska ha en revisor som är kunnig för sitt uppdrag. Styrelsen och revisorn väljs av föreningsstämman. Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och måste upprätta årsredovisningar även om ingen eller liten verksamhet bedrivs i föreningen. Dessa är offentliga och stora föreningar ska självmant skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. Om du vill avveckla en ekonomisk förening kan det ske genom en likvidation, sammanslagning (fusion) eller konkurs.
 

Krav på medlemmarna

Medlemmarna kan delta i den ekonomiska verksamheten

  • som konsumenter, andra förbrukare eller som leverantörer
  • med egen arbetsinsats
  • genom att utnyttja föreningens tjänster eller på annat liknande sätt delta i verksamheten.

Eftersom medlemmarna själva ska delta, kan inte en ekonomisk förening ha som ändamål att göra rena kapitalplaceringar åt sina medlemmar.
 

Fördelar med ekonomisk förening

  • En medlem har ekonomisk nytta av verksamheten, exempelvis som producent, konsument eller anställd.
  • En ekonomisk förening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap.
  • Varje medlem har i regel en röst. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande.
  • En ekonomisk förening får ha brutet räkenskapsår, med de fördelar detta kan medföra.
     

När blir den ekonomiska föreningen till?

Efter det att den ekonomiska föreningen bildats ska du registrera den hos Bolagsverket. Då blir föreningen en juridisk person. En juridisk person kan själv bland annat teckna avtal, ha anställda och äga saker. Den ekonomiska föreningen får ett organisationsnummer vid registreringen. Organisationsnumret ska stå på företagets webbplats, brev och fakturor.
 

Läs mer om:
Företagsformer
 

Källa:
Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar