Ekonomistyrning

Ekonomistyrning är åtgärder inom en verksamhet som utförs för att uppnå ekonomiska mål. Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka. För det finns många olika lösningar som inkluderar mätningar, kontroller och undersökningar av intäkter och kostnader, planering inför förväntade händelser, kalkyler, budgetering och åtgärder mot oväntade händelser exempelvis när man gör budgetuppföljning. De som arbetar med ekonomistyrning benämns ofta controller.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

När man försöker styra beteende använder man sig ofta av belöningar och bestraffningar. Det finns dock ett flertal studier som påvisar att belöningar är mer motiverande än bestraffningar. Belöningssytemets utformning är därmed ganska viktig för ett företag, speciellt i länder som präglas av en hög individualism som exempelvis USA där bonusar på individuell prestation ofta är mycket högre än i Sverige. Det kulturella perspektivet innebär att man måste anpassa sitt styrsystem för de olika länder man är verksam i.

Merchant och van der Stede benämner tre olika styrsätt och i verkligheten används oftast kombinationer av dessa styrsätt.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

1. Resultatstyrning 
2. Handlingsstyrning 
3. Personalstyrning och/eller kulturell styrning

Vid Resultatstyrning styr man efter resultat baserat på uppsatta mål. Ett problem som finns är att det är svårt att sätta upp målet och dessutom svårt att veta vad man ska mäta för att uppnå sitt mål. Med andra ord är det inte alltid lätt att se de kausala sambanden mellan det man mäter på och företagets mål.

Vid Handlingsstyrning styr man personalens handlingar, antingen genom att förhindra vissa handlingar(med t.ex. lås, lösenord etc.) eller se till att personalen måste följa ett visst regelverk eller processer.

Vid Personalstyrning försöker man att decentralisera och låta personalen styra sig själva. Detta kan bero på att deras resultat är svåra att mäta (t.ex. kan inte mätas exakt, forskningsavdelningen på ett läkemedelsföretag; man vet inte vad man får ut mer än att det förmodligen gynnar företaget i slutändan).

Vid kulturell styrning kontrollerar personalen varandra. Det är i övrigt väldigt mycket likt personalstyrning där man har mycket eget ansvar och en stabil och stark företagskultur som genomsyrar verksamheten. Ibland har man gruppbaserade bonusar med detta styrsätt eftersom personalen kommer hålla koll på varandra lite extra då.

För- och nackdelar finns med alla tre styrsätten och man kan välja olika element ur dessa styrsätt för att använda de delar som passar ens verksamhet bäst.

Budgetering tillhör ekonomistyrningen. En traditionell budget innehåller oftast enbart ekonomisk historisk data. Med andra ord, saker som redan har hänt. En modernare budget inbegriper planering och uppföljning mot icke-finansiella mål, såsom kvalitet och genomloppstid, eftersom det också påverkar intäkter och kostnader.

Inom dagens ekonomistyrning så använder man sig också av olika modeller. Exempel på dessa är:

  • Balanserat styrkort
  • Benchmarking
  • Total Quality Management
  • Budget
  • Bidragskalkyl
  • ABC-kalkyl
  • Activity based budgeting
  • Budgetlös styrning
     

Läs mer om:
Ekonomistyrning

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar