Fastighetsprisbubbla

En fastighetsprisbubbla är en typ av finanskris orsakad av spekulation i priset på småhus, fastigheter och bostadsrätter. Den kännetecknas av en stor, men i tid begränsad, avvikelse uppåt i priset på småhus och bostadsrätter jämfört med konsumentprisindex, KPI. Större eller mindre fastighetsbubblor tenderar att inträffa periodiskt med ca 20 års mellanrum, och bubblan kan vara både lokal och global.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

USA, Spanien och Storbritannien sägs för närvarande (år 2013) befinna sig i effekterna av en fastighetsprisbubbla. Sverige har under mer än tio år haft en utveckling av bostadspriserna som till stor del stämmer överens med det förväntade förloppet under uppbyggnaden av en fastighetsprisbubbla.

Nationalekonomerna Karl Case och Robert Shiller har presenterat Case-Shiller index som ett sätt att beskriva bomarknadens värdering.

Läs mer om:
Finanskris

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar