Följerätt

Följerätt är ett institut för att möjliggöra att konstnärer och deras arvingar får ersättning vid vidaresäljning av deras verk, exempelvis via auktioner.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I Sverige infördes detta 1996. EU-direktivet 2001/84/EC ställer krav på ett något så när enhetligt system av följerätt inom EU. Rätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år.

Ersättningen var tidigare fem procent av försäljningspriset medan det nu är det en fallande skala med allt lägre procentersättning ned till 0,25 procent vid ökande försäljningspris, med ett högsta ersättningsbelopp motsvarande 12.500 euro.

Rätten till följerättsersättning regleras i upphovsrättslagen 26 n – p § (Lag 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Följerätt utgår endast om försäljningssumman före provision överstiger en tjugondel av gällande prisbasbelopp. År 2012 motsvarar 2.200 kronor.

Inkrävande av följerättsersättning
Inkrävande av följerättsersättning sker av organisation som företräder flertalet upphovsmän inom ett område.
 

Läs mer om:
Upphovsrätt

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar