Fusion (inom ekonomi)

Fusion som ekonomisk och juridisk term syftar på ett samgående mellan företag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

I svensk lag regleras fusioner juridiskt i Aktiebolagslagen samt Lag om ekonomiska föreningar.

Fusion innebär att två juridiska personerna går samman genom att samtliga tillgångar och skulder övertas av det ena bolaget eller föreningen mot vederlag till ägarna i det överlåtande bolaget eller föreningen. Fusion kan ske mellan ett övertagande bolag och ett eller flera överlåtande bolag (absorption) eller genom att två eller flera överlåtande bolag bildar ett nytt övertagande bolag (kombination).

I vidare termer kan ofta sammangåenden eller förvärv benämnas fusion oavsett om de juridiska personerna verkligen smälts samman eller inte. Fusioner i näringslivet kan ha sin bakgrund i förhandlingar och överenskommelse mellan jämnstarka parter eller genom att ett bolag förvärvar ett annat.

Exempel på kända fusioner i dess vidare betydelse med kopplingar till svenskt näringsliv är Asea-Brown Bouveri, Merita-Nordbanken-Unibank-Christiania Bank och JCC-ABV-SIAB.

Om ägarna i det överlåtna bolaget får betalt huvudsakligen kontant, snarare än aktier i det övertagande bolaget brukar det kallas uppköp. I så fall kommer ägarna av övertagande bolaget ha makten över båda.
 

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar