God redovisningssed

"God redovisningssed" är ett uttryck som är vanligt förekommande i dessa sammanhang. Att bokföringen ska skötas enligt god redovisningssed innebär att den inte enbart ska följa de lagar som gäller utan även skötas enligt vedertagen praxis i branschen. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Rekommendationer om hur bokföring och redovisning bör ske i olika situationer kommer bland annat från FAR, Föreningen Auktoriserade Revisorer och det statliga expertorganet Bokföringsnämnden, BFN.

Bokföringsnämnden har en handledning i bokföring som heter Att Föra Bok. Från deras webbsida www.bfn.se kan du ladda ned handledningen gratis som pdf-fil eller beställa häftet.

Att Föra Bok är BFNs handledning i bokföring. Den innehåller råd och tips till nystartade företagare om hur en välskött bokföring bör se ut. Handledningen tar upp nyttan av en budget, hur en verifikation ska se ut och ordnas, grunderna i den löpande bokföringen, årsbokslut, årsredovisning, med mera.
 

Läs mer om:
Bokföring
Bokföringens grunder
Bokföringens viktigaste begrepp

Lämna en kommentar