Grundlagsskydd

Grundlagsskydd kan uppnås antingen genom

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 • tryckfrihetsförordningen (1949:105), TF,[1] eller genom
 • yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL.[2]

Grundlagsskyddet innebär att

 • endast en person, utgivaren, är ansvarig enligt lag för innehållet
 • ingen myndighet eller annan får förhandsgranska före publicering
 • särskilda ansvarsregler gäller för brott som begås genom publiceringen
 • meddelare har rätt att vara anonym
 • myndighet eller annan inte får efterforska meddelares namn
 • personuppgiftslagen (PuL) inte gäller om tillämpningen av PuL skulle strida mot YGL.

Grundlagsskyddet enligt TF uppnås för skrift enligt 1 kap 1 § TF under förutsättning att den är utgiven.[3]

Sker sändning av ljudradio eller television efter tillstånd enligt Radio- och TV-lagen (1996:844) uppkommer grundlagsskydd automatiskt enligt YGL.[4]

Grundlagsskydd kan också uppnås för databas enligt 1 kap 9 § 2 st YGL under förutsättning att utgivningsbevis utfärdas av Radio- och TV-verket.[5]

Med databas avses i YGL en samling av information lagrad för automatiserad behandling.

Noter

 1.  https://lagen.nu/1949:105#K1
 2.  https://lagen.nu/1991:1469#K1
 3.  https://lagen.nu/1949:105#K1P6
 4.  https://lagen.nu/1996:844
 5.  https://lagen.nu/1991:1469#K1P9S2

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar