Hur ett avtal blir till

I avtalslagen beskrivs de grundkrav på hur ett avtal sluts mellan två parter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

anbud + accept = avtal

Detta är den enklaste formen av avtal. Någon lämnar ett anbud (offert, erbjudan- de) till en annan part. Vederbörande accepterar detta anbud och ett avtal har träffats.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Ta följande exempel:

Anderssons Möbler AB har efter en förfrågan från IT Special AB lämnat ett anbud (offert, erbjudande) på konferensutrustning till IT Special på totalt 25 000 kronor. Anbudet är giltigt i 30 dagar.

Om IT Special AB accepterar erbjudandet inom 30 dagar har IT Special AB lämnat en accept, vilket innebär att parterna träffat ett bindande avtal.
 

Acceptfristen

Acceptfrist (betänketid) är den tid som går från det att Anderssons Möbler lämnat anbudet till det att IT Special senast måste ha lämnat besked om de vill acceptera anbudet. I detta fallet har IT Special fått en acceptfrist på 30 dagar.

Det säljande företaget bestämmer själv hur lång acceptfristen ska vara. Under denna tid är det säljande företaget bunden av sitt anbud.

Om den säljande parten inte angivit hur lång acceptfristen ska vara gäller följande:

 • Vid muntligt avtal
  Om parterna träffats eller talat med varandra per telefon ska accept läm- nas omedelbart om inte annat överenskommits.
   
 • Vid skriftligt avtal
  Om parterna skriftlig träffat en överenskommelse gäller avtalslagens regel om en s.k. legal acceptfrist som består av tre delar:
  – Tiden för anbudets befordran från säljande till köpande part. 
  – En skälig betänketid för den part som ska köpa. 
  – Tiden för att befordra svaret från köpande till säljande part. 

När det gäller ”Tiden för anbudets befordran från säljande till köpande part” och  ”Tiden för att befordra svaret från köpande till säljande part” är de relaterade till varandra. Om den säljande parten skickar anbudet med brev förväntas den köpande parten svara på samma sätt. Då det gäller ”skälig betänketid” är den beroende på anbudets komplexitet, vilket innebär att enklare anbud har en kortare acceptfrist medan komplexa anbud har en längre acceptfrist. 
 

För sent lämnat svar

Om det köpande företaget accepterar erbjudandet efter det att acceptfristen gått ut, är inte det säljande företaget längre bunden av sitt anbud. 
 

Ren accept

Om kunden accepterar erbjudandet inom den utsatta tiden, utan att vilja ändra på något, kallas det en ren accept.
 

Oren accept

Det normala i ett affärsutbyte mellan parter är att kunden vill pruta på priset eller förhandla om innehållet i det lämnade erbjudandet (offerten, anbudet).

Om kunden accepterar erbjudandet men med en förändring eller ett tillägg ses det som ett avslag men förenat med ett nytt anbud. Nu är det dock kunden som är avsändare och det är det säljande företaget som ska tacka ja eller nej. 

Om det säljande företaget accepterar de förändringar som kunden föreslagit är det lämpligt att skriva om det ursprungliga erbjudandet med ändringarna och med allt annat i övrigt oförändrat. Denna offert som nu är justerad enligt kundens önskemål skickas tillbaka.

I verkligheten kan denna trafik med erbjudanden och orena accepter pågå ett tag innan ett avtal träffas. Vid större affärer brukar förhandlingar mellan parterna genomföras.
 

Läs mer om:
Avtal

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar