Ogiltiga avtal

Vid vissa tillfällen kan ett avtal ogiltigförklaras om det finns brister i avtalsförutsättningarna eller att det finns omständigheter vid avtalets ingående som påverkat avtalet. Omständigheter som kan påverka avtalets giltighet:

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

 • Bedrägeri, d.v.s. svikligt förledande 
   
 • Bristande form 
   
 • Bristande rättshandlingsförmåga 
   
 • Förklaringsmisstag, d.v.s. felskrivning och liknande 
   
 • Förfalskning 
   
 • Oskäligt mot någon part, kan då jämkas
   
 • Psykisk störning 
   
 • Råntvång 
   
 • Utpressning 
   

Läs mer om:
Avtal

Lämna en kommentar