Ideell förening

En näringsdrivande ideell förening driver någon form av näringsverksamhet. Det kan till exempel vara en idrottsförening som driver en kiosk. En ideell förening behöver inte vara registrerad hos någon myndighet. 

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Ändamålet ska vara ideellt

Ofta använder man sig av de ekonomiska föreningarna som förebild när man organiserar en ideell förening. Det finns dock en avgörande skillnad. För att en förening ska vara ideell krävs att den har ett ideellt ändamål. Sådana ändamål kan vara religiösa, välgörande, vetenskapliga eller politiska. Som ideellt får man i regel räkna varje syfte som inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
 

En ideell förening är en juridisk person

En ideell förening är en juridisk person och kan därmed själv teckna avtal, ha anställda, äga saker och vara part i rättegångar. Enligt praxis blir en ideell förening en juridisk person när medlemmarna har beslutat om att bilda föreningen och antagit stadgar. Dessutom ska föreningen ha valt en styrelse som bör bestå av minst tre styrelseledamöter.
 

Ansvar och risk

Medlemmarna har normalt inget personligt ansvar för föreningens skulder, utan det är föreningen som bär ansvaret. Det innebär att den som har en fordran mot föreningen vanligtvis endast får betalning ur föreningens tillgångar.

Om medlemmarna gynnas ekonomiskt i en näringsdrivande ideell förening har föreningen förmodligen övergått till att bli en ekonomisk förening. Det är då viktigt att registrera föreningen som en ekonomisk förening. Styrelsens ledamöter kan annars bli personligt ansvariga för föreningens skulder.
 

Läs mer om:
Företagsformer

Källa:
Bolagsverket

Lämna en kommentar