IBC (behållare)

IBC (av engelskans intermediate bulk container) är en typ av behållare för vätskor eller bulklast. De är konstruerade för att på ett smidigt sätt transportera ämnen som annars är mer svårhanterliga. Formen är vanligtvis mer eller mindre kubisk och anpassad för maskinell hantering.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Uppdaterades:

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Eftersom IBC:er ofta används för att transportera farligt gods finns det en del krav på utformningen, bland annat gällande volym, material och hållbarhet.
Är även inom jordbruk, varvs- och sjöfartsnäringen kallad Farmartank.

En vanlig typ av IBC.

Läs mer om:
Transportör
Logistik
Kombiterminal
Styckegods
Lastpall
Växelflak
ISO-container

Denna artikel omfattas av Creative Commons Erkännande-Dela Lika-licens;

Den använder sig av material från Wikipedia.

Lämna en kommentar